Tìm kiếm mở rộng
Loại tài liệu
Nhan đề    
Tác giả
Năm xuất bản    
Môn loại
Số đăng ký cá biệt    
Từ khoá
Sắp theo  Kiểu sắp
1 trang
 
Hướng dẫn tra cứu tài liệu
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 27278 
2. Sách tập: 10333 
3. Bài trích: 5628 
4. Sách bộ: 2979 
5. Ấn phẩm định kỳ: 249 
6. Luận văn, Luận án: 2 
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển ở Việt Nam hiện nay / Vương Xuân Tình .- 2022 Chi tiết
2. Các di tích Đền - Tháp- Thành - Lũy Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, / Nguyễn Văn Quảng .- 2022 Chi tiết
3. Pháp luật bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam / Mai Văn Duẩn .- 2022 Chi tiết
4. Làng khoa bảng nho học ở Đồng bằng sông hồng / 2022 Chi tiết
5. Niên giám thống kê năm 2022 các huyện/thị xã/thành phố tỉnh Hưng Yên / 2022 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Tây du ký / Ngô Thừa Ân .- 2011 Chi tiết
2. Dế mèn phưu lưu ký / Tô Hoài .- 2008 Chi tiết
3. Tây du ký / Ngô Thừa Ân .- 2011 Chi tiết
4. Tây du ký / Ngô Thừa Ân .- 2011 Chi tiết
@2012 THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Địa chỉ: Số 4 - Đường Bạch Đằng - Phường Minh Khai - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321.3.862.502       Fax:      Email: thuvienhungyen@gmail.com